Spädbarn krossas och havande kvinnor skärs upp

1Samarien har trotsat sin Gud
och får sona sin skuld.
De skall falla för svärdet,
deras spädbarn skall krossas,
havande kvinnor skäras upp.