Sover på arbetstid

Fråga: En företagsanställd sover flera gånger på arbetstid. Annullerar det hans fasta?

Svar: Hans fasta annulleras inte. Uteblivet arbete har ingenting med fastan att göra. Däremot måste den anställde sköta sitt arbete som han får betalt för. Alltså måste han göra ett arbete som renar hans samvete, liksom han själv kräver sin fulla lön.

Hans fastas belöning är dock nedsatt på grund av hans förbjudna handling då han sover på arbetstid.