Sover dagen lång i Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/172-173)

Fråga: Vad sägs om dem som sover dagarna långa i Ramadhân? Vissa ber visserligen med samlingen, andra ber inte alls. Är deras fasta giltig?

Svar: Deras fasta är giltig, men oerhört nedsatt och även ställd i kontrast till syftet med fastan. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er, så att ni fruktar.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”2

Att varken be eller ens bry sig om bönen är varken gudsfruktan eller utelämnad synd. En sådan person opponerar sig Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte med fastans plikt. Det är märkligt hur dessa människor sover dagen lång för att sedan vaka hela natten. Måhända tillbringar de nätterna i onödigt nonsens eller kanske till och med i synd. Jag råder dem och deras jämlikar att frukta Allâh (´azza wa djall), be Honom om hjälp för att genomföra fastan på ett sätt som Han behagas av och nyttja tiden till erinran, Qur’ân-läsning, bön, godhet mot skapelsen och annat som fordras av den islamiska föreskriften. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den givmildaste människan och han var givmildast i Ramadhân då Djibrîl träffade honom och läste Qur’ânen med honom. Djibrîl brukade träffa honom varje natt i Ramadhân för att läsa Qur’ânen med honom. När Djibrîl träffade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev han givmildare med godhet än den sända vinden.”3

12:183

2al-Bukhârî (1903).

3al-Bukhârî (1902) och Muslim (2308).