Sov för Allâhs sak!

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Den andra rannsakan går ut på att rannsaka sig själv efter en handling. Den består av tre typer:

3 – Rannsaka den om varje tillåten eller vanlig handling. Varför gjorde du den? Avsåg du Allâh och det andra livet? Det är i så fall givande. Avsåg du det här livet och dess avlöning? I så fall förlorar du den föregående belöningen.”1

Vanor kan bli till dyrkan. Den som sover tidigt för att kunna vakna och be Tahadjdjud och Witr och Fadjr i moskén får sin sömn omvandlad till dyrkan. Sömnen! Du dyrkar medan du sover! Ty det är ditt syfte. Du vill vara stark nog för att kunna dyrka Allâh (´azza wa djall).

Detsamma gäller fastarens sömn för att klara av fastan. Även den sömnen är en dyrkan. Han belönas för den. Han belönas för sömnen! Ty hans syfte med sömnen är kraft till att kunna dyrka Allâh. Vanor kan bli till dyrkan om slaven har en korrekt intention och avser goda handlingar med dem.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/62).