Sötsaker i form av skulpturer

Fråga: Det finns konditorier som bakar sötsaker och kakor i form av skulpturer och är till för barn eller andra. Dessa godsaker köps av människorna och äts upp. De förblir alltså inte. Är det tillåtet?

Svar: Avbildning är inte tillåten. Detta är ju skulpturer. Det är inte tillåtet att avbilda. Det är inte tillåtet. Det spelar ingen roll om det görs av sötsaker eller något annat:

”Allâhs förbannelse vilar över avbildarna.”

Hadîthen är autentisk. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”De som får det strängaste straffet på Domedagen är avbildarna.”

Avbildning är inte tillåten för vuxna eller barn, inte som sötsaker eller något annat.