Sörjande änka på bröllop

Fråga: Får en änka gå på bröllop under sorgetiden?

Svar: Nej. Hon får inte gå ut utan behov. Om hon behöver gå ut och ingen kan ta hand om hennes ärende, får hon gå ut. Hon får emellertid bara gå ut på dagen och vid behov.