Sorgetiden och vänteperioden är obligatoriska i alla fall

Fråga: Vad är domen för änkan som inte har genomgått sin sorgetid utav okunnighet? Därtill skall man veta att hennes make lämnade henne en lång tid.

Svar: Hon är inte skyldig något med tanke på att hon är okunnig. Men bara för att han var borta en lång tid betyder det inte att hon inte skall ha sin sorgetid. Vissa människor tror så. Vissa säger att kvinnan inte behöver genomgå sin vänteperiod om mannen är borta från henne en lång tid och sedan skiljer sig från henne. Detsamma säger de om änkan vars make har varit borta en lång tid. Det är fel. Vänteperioden är obligatorisk för alla kvinnor som har haft en make. Det spelar ingen roll om han har varit borta länge eller inte. Dock är hon inte skyldig något om hon har låtit bli att genomgå sin vänteperiod eller sorgetid utav okunnighet. Vänteperioden går ut när dess tid går ut.