Sorgetid

Sorgetiden är obligatorisk för kvinnan vars make har gått bort. Sorgetiden innebär att undvika parfym, försköning, färga ögonlockarnas kanter med antimon1 och färgade kläder till försköning. Detta baseras på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”En kvinna skall inte sörja den döde längre än tre dagar förutom om det är hennes make som hon sörjer fyra månader och tio dagar. Hon skall då inte klä sig i färgade kläder förutom ett jemenitiskt klädesplagg med åtsittande vävnad. Hon skall inte använda sig av Kuhl och parfym förutom om hon har badat. I så fall skall det vara lite Qust2 eller Adhfâr3.”

Om det är möjligt, är hon ålagd att övernatta i sin bostad som hon hade varit ålagd att vistas i under sin vänteperiod.

Om hon är ute på resa eller vallfärdar då hennes make dör och hon är i närheten, återvänder hon för att tillbringa sin vänteperiod i sin bostad. Om hon däremot är långt borta, fullbordar hon sin resa.

Kvinnan som har blivit skild en tredje gång är ålagd samma sak, förutom att hon inte är ålagd att tillbringa sin vänteperiod i sin bostad.

2 Ibn-ul-Athîr sade: ”Det är en typ av parfym och det har sagts att det är aloe.” (an-Nihâyah (2/453))

3 Ibn-ul-Athîr sade: ”Det är en typ av parfym.” (an-Nihâyah 2/140))