Soningsmat till söner och bröder

publicerad
29.04.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fïz-Zulfî
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Datum: 1428-10-28/2007-11-08

Fråga: Är det tillåtet att ge soningen för den brutna eden till söner och bröder?

Svar: Det är inte tillåtet att ge den till sönerna. Du är ålagd att försörja sönerna. Hur skall du då ge dem soningen? Man skall varken ge dem allmosa eller soning för brutna eder.

Vad gäller bröderna, så har de mer rätt till soningen om de är fattiga och har familjer.