Soningen för det brutna löftet och dess tid

publicerad
26.05.2012

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/456)
Översättning: Darulhadith.com

Om man har svurit vid Allâh och brutit löftet, skall man sona. Det är obligatoriskt att soningen sker direkt. I princip skall alla plikter utföras direkt.

Soningen är som följande:

1 – Man ger mat eller kläder till tio fattiga personer. Det skall vara mat och kläder som man förser sin egen familj med.

2 – Man frigör en slav.

Det är upp till var och en vilken soning man väljer.

3 – Skulle man inte klara av det, fastar man tre dagar. Enligt Ibn Mas´ûds läsning skall det vara tre dagar efter varandra.