Soning till familj bestående av vuxna och barn

Fråga: En man har svurit vid Allâh och brutit löftet. Han vill ge soningen till en familj som består av vuxna och barn. Familjen har mer än tio familjemedlemmar. Hur mycket skall de få?

Svar: Det är okej. Ge dem 15 kg; 1½ till var och en. Det spelar ingen roll om vissa av dem är små så länge de äter mat. Det är giltigt att ge soning till ett barn så länge det äter mat.