Soning för överskriden station

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: Vad menar ni när ni säger att den som överskrider stationen måste sona?

Svar: Att slakta ett lamm. Vet du inte vad soning är? Soning är att slakta ett lamm och fördela köttet bland Harams fattiga.