Soning för missad Fadjr i moskén

Fråga: Om en person missar Fadjr med samlingen har han som vana att fasta samma dag för att straffa sig själv och förarga Satan. Vad är domen för det?

Svar: Det är en ny föreskrift som Allâh inte har uppenbarat något bevis för. Det är en innovation. Istället skall han ångra sig inför Allâh, känna skuld och slå vakt om bönen med samlingen. Det är hans plikt.