Soning för jakt i Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/714-717)

955 – Jag frågade min fader om en Muhrim som utav glömska jagar måste sona. Han svarade:

Ja. Alla som jagar avsiktligt ska sona. Ibn ´Abbâs sade: ”Om en Muhrim jagar utav glömska, behöver han inte sona; bara han som jagar avsiktligt ska sona.”

Min fader sade:

Jag föredrar att han sonar liksom den som jagar avsiktligt. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg att en antilop sonas med ett lamm. Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät en hyena sonas med en bagge1. Den som fäller en antilop ska sona med ett lamm. De ansåg att en struts sonas med en kamel eller en ko. De liknade strutsen vid en kamel eller en ko. Om denne saknar möjlighet att sona på detta vis och inte har pengar till det, ska beloppet värderas i föda. Därefter ska jägaren fasta en dag för varje Mudd av födan. Vissa säger att han ska fasta en dag för varje halv Sâ´.”

956 – Jag frågade min fader om en Muhrim som fäller ett jaktbyte. Han svarade:

Han ska sona med ett motsvarande djur. En antilop sonas med ett lamm, en struts med en kamel eller en ko, en duva med ett lamm. Så dömde Ibn ´Abbâs. Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät en hyena sonas med en bagge.”

1Abû Dâwûd (3801), ´Abdur-Razzâq (8226) och Ibn Abî Shaybah (4/77)