Sonens Zakât-ul-Fitr för föräldrarna enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/116)

Ibn-ul-Qâsim sade:

”Mâlik sade att mannen som är ålagd att försörja sina föräldrar ska betala Zakât-ul-Fitr för dem.”

Vi frågade Mâlik om sonen som behöver försörja sina föräldrar eftersom de behöver honom; måste han betala Zakât-ul-Fitr för dem? Han svarade ja.