Sonen måste försörja fadern och styvmodern

Den rike sonen är ålagd att försörja sin fader och faderns hustru och sina yngre och äldre bröder om de inte klarar av att försörja sig själva. Gör han inte det anses han vara dålig mot sina föräldrar och bryta släktbanden. Han förtjänar ett straff i de båda liven.