Sonen lämnar hemmet på grund av sin fader

Publicerad: 2010-11-23
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/9294

 

Fråga: Min fader hatar mig och vill inte att jag skall vara med honom. Det händer ofta att han befaller mig att vara tyst och inte tala inte med honom. Han är så pass hård i sitt sätt, att han slår mig upprepande gånger. Det har orsakat mina psykiska besvär. Allt detta beror på att han vill att jag skall vara exemplarisk utan några som helst fel, vilket är omöjligt. Som straff blir jag slagen och ofta straffad. Är jag olydig om jag flyttar hemifrån?

Svar: Du är ålagd att lyssna och lyda din fader inom det som är tillåtet och uppföra dig islamiskt så att han inte slår dig. Han är ålagd att uppfostra och lära dig så att du får fina karaktärer.

Om han slår dig orättvist och oförtjänt, är ingen skada skedd om du flyttar hemifrån för att undkomma dessa slag.