Sömn och vila innan ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att, efter att ha anlänt till Makkah, skjuta upp på ´Umrah ett par timmar för att kunna sova, vila eller äta först?

Svar: Det är harmlöst om det så skulle handla om flera dagar. Däremot ska han förbli i sin Ihrâm, han ska inte lämna den eller hamna i förbud. Han ska alltså efterleva sin Ihrâm.