Sömn och tvagning

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/196-197)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

77 – Kapitel om en man ställer sig till vänster om imamen, flyttar imamen honom till höger om sig bakifrån

726 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Dâwûd berättade för oss, från ´Amr bin Dînâr, från Kurayb, Ibn ´Abbâs slav, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

En natt när jag bad tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ställde jag mig till vänster om honom. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i mitt huvud bakifrån och ställde mig till höger om honom. Han bad och lade sig. Därefter kom bönekallaren till honom varvid han gick upp. Han bad utan att två sig.”1

Enligt hadithen bryter sömn inte tvagning. Som bevisat gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och lade sig varefter han gick upp och bad utan att två sig. Vissa lärde delar denna åsikt. I övrigt finns det åtta åsikter huruvida sömn bryter tvagning eller inte. Den åsikten som förefaller mest korrekt är den som gör gällande att djup sömn bryter tvagning. Djup sömn innebär att sovaren förlorar sitt medvetande såtillvida att han inte känner ifall hans tvagning bryts eller inte. Ingen annan sorts sömn bryter tvagning, oavsett om den sker liggande, lutande, med böjd rygg eller med panna på marken. Sömn är föremål för bruten tvagning och inte en brytning av tvagning i sig. Ty om sömn hade varit en brytning av tvagning i sig, skulle det inte funnits någon skillnad mellan en liten mängd sömn och en mycken mängd sömn, liksom det saknas skillnad mellan en liten mängd urin och en mycken mängd urin. Sömn är alltså föremål för bruten tvagning.

Lägg till det att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling bevisar inte att sömn inte alls bryter tvagning, ty hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvagning bröts inte av hans sömn av den anledningen att hans hjärta vakade till skillnad från hans ögon som sov. Det betyder att han hade känt ifall hans tvagning bröts. Med andra ord utgör just denna hadith inget bevis för att sömn inte bryter tvagning; den sakfrågan grundas på andra bevis.

1Muslim (763).