Sömn innan bön

al-Bukhârî sade:

35 – Kapitel om böneutrop efter att tiden gått ut

595 – ´Imrân bin Maysarah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: Husayn berättade för oss, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från sin fader som sade:

”En natt reste vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa sade: ”Vad sägs om att vi slår läger, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Jag fruktar att ni försover er till bönen.” Bilâl sade: ”Jag skall väcka er. Lägg er.” Bilâl lutade ryggen mot sitt bagage varpå han somnade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade först efter att solens övre kant hade gått upp. Han sade: ”Bilâl! Vad var det du sade?” Han sade: ”Jag har aldrig somnat sådär förr.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh tog era själar när Han ville och återgav er era själar när Han ville. Bilâl! Gå upp och kalla folket till bön.” Han tvådde sig och när solen hade gått upp helt bad han.”

Hadîthen är ett bevis för att personen som befarar att missa bönen om han lägger sig strax innan den går in, skall härda till dess att tiden går in. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag fruktar att ni försover er till bönen.”

Det bevisar att det var kort tid till Fadjr.

Hadîthen är också ett bevis för att det är harmlöst att sova i det fallet om det finns någon som kan väcka en. Bilâl sade:

”Jag skall väcka er. Lägg er.”

Så om personen ställer in sin väckarklocka så att han vaknar när tiden går in, så är det harmlöst att sova ehuru han skulle försova sig, vilket hände med Bilâl.