Sömn i Makkah efter Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: Vi hör hur de flesta säger att den som har gjort Tawâf-ul-Wadâ´ får sova utanför Makkah och att den som sover i Makkah får göra om sin Tawâf-ul-Wadâ´. Stämmer det? Vi blir trötta ibland och klarar inte av att lämna staden om vi inte får vila först i Makkah. Det blir svårt att göra Tawâf-ul-Wadâ´ än en gång på grund av folkmassorna.

Svar: Tawâf-ul-Wadâ´ måste vara det sista man gör. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skall gå förrän hans sista handling blir Tawâf runt Huset.”

Hos Abû Dâwûd står det:

”… så att det sista han gör är Tawâf runt Huset.”

Baserat på det skall du vara inställd på att inte göra Tawâf-ul-Wadâ´ förrän du är klar med allt och sedan åker iväg direkt. Dock är det tillåtet för personen att be efter Tawâf-ul-Wadâ´ om det är så att tiden har gått in eller köpa något behövligt på vägen. Men om han stannar kvar i Makkah måste han göra om sin Tawâf-ul-Wadâ´. Utmed det är det inga problem om ni slår er ned utanför Makkah, övernattar på vägen och fortsätter därefter resan.