Som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade samma metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim. Han kallade folket till Sunnah, vilket är ett berömvärt kall. Allâh vägleder och ärar av Sina slavar den Han vill till det. Om någon soldat i Shaykhens armé gjorde något som går emot Sunnah i kallets namn, som Takfîr på folk och tillåten blodutgjutelse, så är det självklart fel. Men om arméns ledare inte tillät det och om han varken visste eller behagades av det, så skall han inte klandras för det.

Om några anhängare till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb inte har varit försiktiga när det kommer till Takfîr, så har de naturligtvis gjort fel. Men Shaykhen varken gjorde eller gillade Takfîr. Hans dogm och utlåtanden är allesammans överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Han är bättre för att han följer imamerna och Salaf än de som efterapar folks personliga åsikter och eftersläntrarna. Till följd av Shaykhens kall upplivades den islamiska föreskriften i Nadjd, Hidjâz och Jemen samtidigt som många falskheter likviderades. Må Allâh förlåta honom och belöna honom väl för hans fina handlingar.