Som får bakom en herde

I dag fördömer jag exempelvis Djamâ´at-ut-Tablîgh för att, som de säger, kalla, trots att vi vet att många av dem vill väl [avbräck]…

Det är beklagligt att de alltid inleder sina möten med en fras som jag verkligen hade velat att de tillämpar, nämligen:

”Vår framgång och och räddning ligger i att följa Allâhs order.”

De har varken kunskap om Allâhs order eller Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. En är Hanafî, den andre är Shâfi´î, den tredje är något annat… De har ingen gemensam nämnare som enar dem. Dock borde deras inledande fras vara en enande faktor som enar dem. Men hur skall den ena dem när de inte har någon som helst kunskap om Sunnah? Därför ser du hur utspridda innovationerna är bland dem. Du kan till och med finna hur de innoverar en ny innovation för varje dag som går.

Vad gäller innovationen som har blivit till en Sunnah hos dem, så försvarar de den på alla möjliga okunniga sätt och vis. Jag syftar på deras utflykt. Var skall ni? Ut för Allâhs sak, säger de. Sitt i moskéerna och lär er läsa Qur’ânen. När en av dem leder bönen så klarar han inte av att läsa al-Fâtihah väl, för att inte tala om att han inte känner till villkoren för en giltig bön eller faktorerna som annullerar bönen eller vad den är i behov av och dylikt. Lär er arabiska. De läser ”Riyâdh-us-Sâlihîn” utan att läsa korrekt. Och om de läser den klarar de inte av gagna människorna med den. De kanske läser hadîthen utan att förstå den. Ty den här gruppen har inte tagit till sig de korrekta sätten. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som går på en väg för att få uppnå kunskap, kommer Allâh att bana hans väg till paradiset med den.”

Dessa människor söker inte kunskap. Men titta hur de argumenterar tillbaka! Vad säger de? De säger:

”Men många människor som inte brukade be ber nu.”

Det nekar vi inte. Det stämmer. Hur kommer det sig? Jo, dessa människor vill väl, men deras lustar och aktiviteter distraherar dem. När de träffar människor som verkar bra och fromma, går de med dem; men de går med dem som får bakom en herde som tar dem från betesmarken till slakteriet. De tänker inte alls på det. Därför ligger allt det goda i att följa medan allt det onda ligger i att innovera.