Som ett vilddjur i fårhjorden

Mika 5:7

http://www.bibeln.se/las/2k/mik

https://www.bible.com/bible/1223/MIC.5.SFB15

7De som är kvar av Jakob

mitt i folkslagens krets

skall vara som daggen från Herren,

som en regnskur över gräset:

den väntar inte på människor,

dröjer inte för dödligas skull.

8De som är kvar av Jakob bland folken1

mitt i folkslagens krets

skall vara som ett lejon bland djuren i skogen,

som ett vilddjur i fårhjorden:

när det störtar fram och slår och river

kan ingen rädda dess byte.

9Må du lyfta din hand mot dina fiender,

må alla dina motståndare förintas.

10Den dagen, säger Herren,

förintar jag alla hästar du har

och förstör dina stridsvagnar.

11Jag förintar städerna i ditt land

och raserar alla dina fästningar.

12Jag förintar trolldomen du bedriver,

teckentydare skall inte finnas hos dig mer.

13Jag förintar dina gudabilder och dina stoder,

du skall inte mer tillbe dina händers verk.

14Jag rycker upp dina asherapålar

och utplånar dina beläten.

15I raseri och vrede tar jag hämnd

på de övermodiga som inte har lytt.

1I Bibeln 1917:

”Ja, de som är kvar av Jakob ska vara bland hednafolken…”