Som ett stympat spöke

Det är konstigt att al-Marîsî, som har den här läran, påstår att han dyrkar Allâh allena med sin dogm samtidigt som han förnekar alla Allâhs egenskaper. Enligt hans dogm är hans skapare som han dyrkar en gud som är ofullkomlig, nedsatt och vanställd som ett stympat spöke vars enhet endast fulländas med hjälp av skapelser och som inte förmår vara utan skapelsernas tal, kunskap och namn.

Ve dig! En sann monoteist är han som dyrkar Allâh allena via Hans fullkomlighet och alla Hans egenskaper och tror på att Han vet, talar, tar, ger, stiger ned och stiger upp och som med Sina egenskaper inte behöver någon skapelse till själ, ansikte, hörsel, syn, händer, kunskap, tal, förmåga, vilja eller myndighet. Han tar och ger, ärar och förnedrar. Han är den Levande som upprätthåller ordningen och Han gör vad Han vill.

Detta har mer rätt att vara Tawhîd än att dyrka en gud som är ofullkomlig, nedsatt och stympad. Om en slav hade varit på det viset skulle han inte ens varit värd två dadlar. Hur kan då skapelsernas Gud vara på det viset? Fjärran är Allâh från dessa egenskaper!