Som en guldring i trynet på en gris

Ordspråksboken 11:21

21Den gudlöse undgår aldrig sitt straff,

men alla rättfärdiga går fria.

22Som en guldring i trynet på en gris

är skönhet hos en kvinna utan vett.

23Den rättfärdiges önskan leder till lycka,

de ondas förhoppningar till ilska.