Som en våt tvål

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 29

Precis som hans namn antyder, är as-Sâbûnî svårgreppad som en våt tvål. Ibland ter han sig som Salafî. Ibland för han folk bakom ljuset och säger att Ashâ´irah är Salaf eller tillhör Salaf. Han vill inte bekräfta skillnaden mellan Ash´ariyyah och Salafiyyah. Han för ungdomarna bakom ljuset när han säger att det saknas skillnad mellan Sûfiyyah, Ash´ariyyah och Salafiyyah, och att de alla har en och samma grund och utgångspunkt.

Jag har bara träffat honom en gång. Enligt mig förstår han sanningen, men han klarar inte av att överge sin bakgrund. För övrigt känner han till Salafs metodik till fullo. Hans långa vistelse i Makkah har medfört att han har insett och försått skillnaden mellan Salafs metodik och de senare generationernas metodik. Han klarar däremot inte av att erkänna sanningen. Kanske förhindras han av samma anledning som hindrade Abû Tâlib från att erkänna sanningen.