Som en åsna som bär på böcker

Vet att det finns många hadîther om Qur’ânens dygder. Vet också att Qur’ân-läsarens önskan att uppnå den lovade belöningen i de autentiska hadîtherna inte fulländas förrän han förstår Qur’ânens betydelse. Det är förståelsen som är hans läsnings frukt. al-Qurtubî sade:

Han skall lära sig Qur’ânens domar och förstå vad Allâh menar med den och vad Han ålägger honom. Han skall gagnas av sin läsning och efterleva sin recitering. Hur fult är det inte att Qur’ân-läsaren läser dess plikter och domar utantill utan att förstå vad han läser! Hur skall han praktisera något han inte förstår? Hur fult är det inte att han blir frågad om betydelsen av det han läser och inte kan svara på frågan! En sådan person påminner om åsnan som bär på böcker.

Därtill skall han veta skillnaden på det som sändes ned i Makkah och det som sändes ned i Madînah, så att han vet vad Allâh tilltalade Sina slavar med i islams begynnelse och vad Han påbjöd dem i islams senare epok, vad Han ålade dem i islams begynnelse och vilka plikter Han sedermera adderade i dess senare epok. Oftast brukar det som sändes ned i Madînah upphäva det som sändes ned i Makkah.”