Som att prata med en vägg

Kanske bad många av er fredagsbönen idag hos vår broder Abû Mâlik. Jag brukar säga att det var ett mirakel att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade på arabernas tillstånd från den hedniska tiden till det islamiska livet. Det är allmänt känt hur araberna var under den hedniska tiden. De konverterade till islam efter att ha druckit sprit och hamnat i bråk med varandra. De var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De brukade döda varandra. Hur kunde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändra på det här hedniska samfundet? Samtidigt håller Abû Mâlik på i flera års tid att lära de bedjande att inte säga ”Âmîn” innan honom. Förgäves. Innan varje bön säger han:

”Säg inte ”Âmîn” innan mig.”

Det är som att han talar med en vägg. Han hinner knappt påbörja ”Âmîn” innan ”Âmîn” dånar i hela moskén. Vad bevisar detta? Det bevisar att jorden är ofruktbar. Hur många år har han inte sagt till de bedjande att inte säga ”Âmîn” innan honom!

Du hade hörts om du hade kallat på en levande

men den du kallar på är livlös

Så det handlar inte bara om undervisning och pedagogik. Därtill måste det finnas en jord som tar emot den här pedagogiken.