Som att fasta ett helt år

Fråga: Vad är dygdigt med att fasta sex dagar i Shawwâl? Gäller fastan både män och kvinnor? Uppnås dygden bara om de fastas i följd?

Svar: Att fasta sex dagar i Shawwâl efter Ramadhân är som att fasta ett helt år. Fastan är generell och gäller både män och kvinnor, oavsett om dagarna fastas i följd eller uppdelade.