Som att fasta ett helt år

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 85-86

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Min förtrogne vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig tre saker: fasta tre dagar av varje månad, be två Raka´ât på förmiddagen och be Witr innan jag lägger mig.”1

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning till en person från hans samfund är i själva verket en uppmaning till hela samfundet tills att motsatsen bevisas.

Vad beträffar tredagarsfastan, så har det rapporterats att den motsvarar ett helt års fasta. En god handling belönas tiofaldigt och tre dagar i månaden motsvarar ett helt år. Föreskriften är baserad på underlättnad och enkelhet medan dygder väger tyngre. Denna handling är enkel för den som Allâh underlättar den för. Människan varken besväras eller förhindras från sina dagliga sysslor om hon fastar dessa dagar. Trots det består handlingen av denna väldiga dygd. Ju mer en handling är gudfruktig gentemot Herren och nyttig för slaven, desto bättre är den. Därtill är det också bekräftat att det är rekommenderat att fasta sex dagar i Shawwâl, ´Arafah-dagen, 9:e och 10:e Muharram samt måndagar och torsdagar.

1al-Bukhârî (1178), Muslim (721), at-Tirmidhî (760), an-Nasâ’î (1677), Abû Dâwûd (1433) och Ahmad (7098, 7140 och 7409).