Som att be med händerna fastbundna bakom ryggen

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (4/175)

492 – ´Amr bin Sawwâd al-´Âmirî berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb underrättade oss: ´Amr bin al-Hârith underrättade oss att Bukayr berättade för honom att Kurayb – Ibn ´Abbâs slav – berättade för honom:

”´Abdullâh bin ´Abbâs såg ´Abdullâh bin al-Hârith be med håret uppsatt i nacken varvid Ibn ´Abbâs ställde sig upp och lossade knuten. När han var klar gick han fram till Ibn ´Abbâs och sade: ”Vad har du med mitt hår att göra?” Han sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”En sådan person kan liknas vid en individ som ber med händerna fastbundna bakom ryggen.”

Hadithen bevisar att rätt ska påbjudas och orätt förbjudas och att det inte ska skjutas upp, ty Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) väntade inte tills att han var klar med bönen. Dessutom bevisar hadithen att det föraktfulla ska fördömas liksom det förbjudna fördöms och att den som klarar av ska fördöma handgripligt i enlighet med Abû Sa´îd al-Khudrîs hadith.

Hadithen bevisar också att en återberättares återberättelse accepteras – och Allâh vet bättre.