Soluppgångens bön

Fråga: Är Soluppgångens bön (Salât-ul-Ishrâq) föreskriven?

Svar: Det är ingen soluppgång. Så säger lekmännen. Bönen heter Dhuhâ. Det är inte tillåtet att be under soluppgången och solnedgången. Det är inte tillåtet.