Solnedgång på marken till skillnad från himlen

Fråga: Ibland avgår vissa flyg i samband med solnedgång varvid vi bryter fastan på marken. Väl uppe i luften när planet har lyft visar det sig att solen är fortfarande uppe. Skall vi återuppta fastan eller bryta den?

Svar: Återuppta inte fastan eftersom du har brutit den i enlighet med Allâhs (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

”Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på.”1

Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När natten har kommit fram härifrån och dagen gått bort därifrån så har den fastande brutit fastan.”2

Först pekade han österut och sedan västerut.

12:187

2al-Bukhârî (5297) och Muslim (1101).