Solförmörkelsebönen

Publicerad: 2010-08-22
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqidsî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/264-266)

 

Vid sol- och månförmörkelse skall människorna snabba sig till att antingen förrätta bönen i samling eller också enskilt. Bönen kan både ske med makthavarens tillstånd och utan.

Till bönen ropas det:

“as-Salâh Djâmi´ah.”

Därefter förrättar man två Rak´ât. I den första Rak´ah läser man al-Fâtihah och därefter ett långt kapitel. Läsningen skall läsas högt. Därefter gör man Rukû´ en längre stund. Därefter går man upp och säger “Sami´a Allâh liman Hamidah” och “Rabbanâ wa Lak al-Hamd”. Sedan läser man al-Fâtihah en gång till och ännu ett kapitel efteråt. Läsningen skall vara lång, men kortare än den första. Därefter gör man Rukû´ som skall vara lång, men kortare än den första. Därefter går man upp [och säger samma sak]. Sedan gör man två långa Sadjdah.

Därefter reser man sig upp till andra Rak´ah och gör samma sak som under den första Rak´ah. Sedan förblir man på Tashahhud och gör Taslîm.

Om solförmörkelsen skulle upphöra under bönen, ber man färdigt bönen snabbt. Om solförmörkelsen hinner upphöra innan bönen eller om solen försvinner från åsynen under solförmörkelsen eller om solen är uppe under månförmörkelsen, ber man inte bönen.

I fall man ber varje Rak´ah med tre eller fyra stycken Rukû´, så är ingen skada skedd.

Man skall inte förrätta bönen vid något annat naturfenomen förutom vid ständiga jordbävningar.