Solförmörkelsebönen enskilt och i grupp

508 – Jag frågade Ahmad om en man kan be solförmörkelsebönen själv. Han svarade:

”Ja.”

509 – Jag frågade honom om han kan be den med moskéförsamlingen. Han svarade:

”Ja.”

510 – Jag frågade honom hur han ska be. Han svarade:

”Fyra Rukû´ i två Raka´ât.”

Jag frågade honom om han ska göra Rukû´ två gånger och sedan två Sudjûd i varje Rak´ah varvid han svarade:

”Ja, det tycker jag.”

511 – Jag frågade om han ska läsa högt varpå han svarade:

”Ja.”