Solen går upp i andra Rak´ah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/189-190)

234 – Jag frågade min fader om en man som ber morgonbönen varvid solen går upp när han ber andra Rak´ah. Han svarade:

“Han ska fortsätta be. Det är tillåtet.”

235 – Jag sade till min fader att vissa säger att bönen är ogiltig. Han svarade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hinner med en Rak´ah av morgonbönen innan solen går upp har hunnit med.”