Sol- och månförmörkelsebönen handlar om beskådning

Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han befallde sol- och månförmörkelsebön, erinran och åkallan när muslimerna ser sol- och månförmörkelse. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Solen och månen är två av Allâhs budskap. Allâh skrämmer Sina slavar med dem. De förmörkas inte till följd av någons död eller liv. Om ni ser något från dem så skall ni be och åkalla till dess att det klarnar.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde bön, åkallan, erinran och bön om förlåtelse i samband med beskådning av sol- och månförmörkelse, inte utifrån astronomers besked.

Alltså är alla muslimer skyldiga att hålla fast vid Sunnah, praktisera den och avstå från allting som går emot den. Följaktligen var det fel och oenigt med Sunnah att be månförmörkelsebönen natten till den femtonde Rabî´ ath-Thânî utifrån astronomernas besked.

Med det sagt är det inte föreskrivet för en stad att be månförmörkelsebönen om månförmörkelsen inte ses i staden. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förknippade bönen med beskådning av månförmörkelse och inte med astronomers besked eller månförmörkelse i en annan stad. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”2

1Muslim (911).

259:7