Söka kunskap eller försörja familjen?

Fråga: Jag vill verkligen söka religiös kunskap. Min lön är emellertid otillräcklig för mig och min familj. Det har lett till att jag knappt kommer på lektioner eller läser. Hur skall jag lösa mitt problem?

Svar: Lösningen på ditt problem är att du söker efter uppehälle så att du kan uppfylla dina och dina anhörigas behov som du är ålagd att försörja. Sök efter uppehälle. Om du får tid över till studier, söker du kunskap. Det är fel att du sysselsätter dig med kunskap och låter bli att söka efter uppehälle samtidigt som du är fattig och har folk att försörja.