Sök kunskap och sök uppehälle

Fråga: Jag vill söka kunskap men har mycket familjerelaterat ansvar. Vad råder ni mig?

Svar: Studierna tar inte all din tid. Sök kunskap under en tid och sök uppehälle under en annan tid. Ge dem båda sina tider. Studierna tar inte mycket av din tid.