Sök kunskap och ignorera Ahl-ul-Bid´a

Det är inte rätt att vi skall slösa vår tid på att avvisa Ahl-ul-Bid´a. Jag vill att du memorerar Qur’ânen. Jag vill att du memorerar så många hadîther du kan. Jag vill att du memorerar så många böcker om Hadîth-terminologi du kan. Jag vill att du memorerar så många böcker om det arabiska språket du kan. Jag vill detta så att du blir en författare, granskare och kallare till Allâhs religion. När du blir en utstående lärd – med Allâhs tillstånd – försvinner dessa innovationer och myter.

Jag råder dig att hålla dig borta från Ahl-ul-Ahwâ’. Ställa inga frågor till dem. Sitt inte på deras föreläsningar. Deras föreläsningar är förgiftade. Och om föreläsningen låter bra är så syftet endast att sprida gift.