Sök kunskap istället för Tabdî´

Fråga: Vilken är regeln som den lärde använder sig av för att förklara en person vara en innovatör? Är var och en som faller i en innovation en innovatör?

Svar: Se först och främst till att söka kunskap. Sök kunskap och lämna Tabdî´ och saker och ting som ni inte har kommit till än. Sök kunskap. Därefter kommer ni att veta vad som är en innovation och vad som är Sunnah.