Sök inte bistånd och hjälp från sekter och innovatörer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, al-Kahf, sid. 94

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

“Jag lät dem lika litet bevittna skapelsen av himlarna och jorden som deras egen skapelse; och Jag tar inte dem till medhjälpare som vill leda människorna vilse.”1

Det vill säga att Allâh inte brukar sådana skapelser för att stödja Sin religion. Varför inte det? Därför att den vilseledande kommer att avleda människorna från religionen. Hur ska då Allâh bruka vilseledande till medhjälpare? Det är en anvisning till dig, människa, att inte bruka vilseledande människor i hopp om bistånd. De kommer inte att gagna dig; de kommer att skada dig. Se därför till att inte förlita dig på syndare och avvikande sekter, ty de kan inte gagna dig – de skadar dig! Om det inte tillkommer Allâh (´azza wa djlal) att bruka vilseledande skapelser till medhjälpare, tillkommer det inte heller oss att ta hjälp av vilseledande människor. Det finns ingen godhet i dem. Versen bevisar att det är förbjudet att ha dåliga vänner, umgås med dåliga människor och att sitta i dåliga sällskap.

118:51