Sociala medier är inte för alla

Fråga: Vad finns det för regler för dagens bruk av sociala medier? Vad råder ni studenterna kring den här sakfrågan och spridning av religiösa budskap samt opålitliga nyheter och rykten?

Svar: Helt säkert är dagens sociala medier både varierande och utvecklade. De är ett tvåsidigt vapen. Den som brukar det väl nyttas av det. Den som brukar det dåligt skadas och skadar andra. De är nämligen ett tvåsidigt vapen. Men vem kan visa oss skillnaden mellan det goda och det dåliga? Alltså måste det först refereras till de lärda. Vi skall inte bruka dessa medier utan förståelse och kunskap. Detta eftersom vi skall ta det som är bra och lämna det som är skadligt. Ty mycket av det är konspirationer, skandalisering och förtal av muslimerna – och det görs i vaksamhetens och den avfärdade syndens namn. Alltså får han som har kunskap och insikt anamma det nyttiga och lämna det skadliga. Och han som saknar kunskap och insikt skall hålla sig borta från och undvika dem. Han skall föredra sundheten framför vinsten.