Social distansering i bön

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=fC1jDZ0lO3k

Det är korrekt att ta till sig säkerhetsåtgärder i skyddande syfte, framför allt när det handlar om folksamlingar som ´Îd-böner, fredagsböner och samlingsböner. Dessa tider måste de hålla avstånd för att undkomma smitta. Det ska finnas ett avstånd mellan två personer. Annars ska de bedjande stå intill varandra och inte utelämna något mellanrum till Satan. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.”1

Muslimerna måste lägga detta på minne. Denna sociala distansering är bara tillfällig varefter de återvänder till Allâhs föreskrift i form av kompakta rader.

1al-Albânî sade:

Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86).” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/72) )