Social media i Da´wah

Fråga: Anses jag försvara religionen och landet om jag använder social media för att varna för prövningar och sprida sann lära?

Svar: Ja, om du har förmåga, kunskap och visdom och använder dig av dessa medel för att sprida nyttig kunskap, kalla till Allâhs religion och korrigering, så är sättet korrekt. Det hjälper dig att sprida sanningen.