Snabbt ut ur moskén

 

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Fath-ul-Bârî (5/316)

al-Bukhârî sade:

165 – Kapitel om att kvinnor ska gå snabbt ut ur moskén efter morgonbönen och vistas kort i däri

872 – Yahyâ bin Mûsâ berättade för oss: Sa´îd bin Mansûr berättade för oss: Fulayh berättade för, från ´Abdur-Rahmân bin al-Qâsim, från hans fader, från ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Fadjr när det var mörkt. Då de troende kvinnorna gick hemåt kunde ingen känna igen dem på grund av mörkret.”1

Hadîthen bevisar att de gick ut ur moskén direkt efter bönen så att de kunde återvända i mörkret, vilket var mer diskret för deras del. Detta kan dock inte efterlevas efter de resterande bönerna. Därav al-Bukhârîs specifika rubricering – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (372) och Muslim (645).