Snabb gång runt Ka´bah

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 160-161

758 – Ahmad berättade för oss: Husayn bin al-Walîd berättade för oss, från Ibn Abî Rawwâd som sade:

När ´Atâ’ och Tâwûs kom till Svarta stenen, läste de Takbîr och lyfte på händerna.”

759 – Ahmad berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Muhammad bin Muslim berättade för oss, från Ayyûb bin Mûsâ, från ´Atâ’, från Ibn ´Abbâs som sade:

Endast tillresta ska skynda runt Ka´bah. Makkahs invånare ska inte göra det.”

760 – Ahmad berättade för oss: Ibn Mahdî berättade för oss, från Sufyân, från Bashîr som sade:

Jag såg Ibn-uz-Zubayr komma till en grupp människor som stod och vidrörde Ibrâhîms plats och sade: ”Ni har inte blivit beordrade att vidröra den; ni har blivit beordrade att be.”

761 – Ahmad berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från Ibn Djuraydj, från ´Atâ’ som sade:

För stadsbor är det bättre att be och för främmande är det bättra att varva.”