Snabb ånger efter synd

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/660-661)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً

Allâh är ålagd att godta ånger enbart från dem som av oförstånd begår en dålig handling och sedan ångrar sig inom kort. Allâh vänder Sig till dem och innesluter dem på nytt i Sin nåd; Allâh är allvetande, vis.1

al-Qurtubî återberättade Qatâdah som sade:

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är enade om att alla synder härrör från oförstånd, oavsett om de görs medvetet eller omedvetet.”

az-Zadjdjâdj sade:

Synder utförs i oförstånd i den bemärkelse att syndarna föredrar temporär njutning framför evig njutning.”

En annan förklaring är att de är okunniga om straffets strävhet. Det nämnde Ibn Fawrak men försvagades av Ibn ´Atiyyah.

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ

… och sedan ångrar sig inom kort.”

Det vill säga innan de dör, ty Allâh sade:

حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

… och först då döden når honom…”2

Den förklaringen delade även Abû Midjliz, adh-Dhahhâk, ´Ikrimah och andra. Det vill säga innan den döende ser änglarna och medan han håller på att kämpa med sig själv.

مِن قَرِيبٍ

… inom kort.”

Med kort varsel vill säga, det vill säga innan döden är framme. En annan förklaring är innan sjukdom, men den förklaringen är svag och falsk eftersom Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh godtar slavens ånger så länge han inte dödsrosslar.”3

Rapporterad av Ahmad, at-Tirmidhî, som sade att den är god, Ibn Mâdjah, al-Hâkim, som autentiserade den, och al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân”.

Det har också sagts att versen åsyftar den person som ångrar sig strax efter sin synd utan att framhärda i den.

فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً

Allâh vänder Sig till dem och innesluter dem på nytt i Sin nåd; Allâh är allvetande, vis.”

Efter att Allâh har klarlagt vem som har rätt till accepterad ånger, ger Han detta löfte till den som ångrar sig.

14:17

24:18

3at-Tirmidhî (3537).