Smyckets allmosa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/558-560)

769 – Jag frågade min fader om allmosa behöver betalas på smycken. Han svarade:

Om smyckena lånas ut och används, hoppas jag att allmosa inte behöver betalas på dem.”

770 – Jag frågade min fader om allmosa på smycken. Han svarade:

Smycken lånas ut och används.”

Det vill säga att det är deras allmosa.

771 – Jag hörde min fader säga:

Smycken behandlas inte som vete och linser.”

772 – Min fader berättade för mig: Sufyân underrättade oss, från ´Abdur-Rahmân – det vill säga Ibn-ul-Qâsim – från sin fader som berättade att:

´Â’ishah smyckade sina brorsdöttrar med guld utan att betala allmosa på det.”

773 – Min fader berättade för mig: Wakî´ underrättade oss: Sharîk underrättade oss, från ´Alî bin Sulaym som sade:

Jag frågade Anas bin Mâlik om smycken. Han svarade: ”Allmosa betalas inte på dem.”

774 – Min fader berättade för mig: Wakî´ berättade för oss: Hishâm underrättade oss, från Fâtimah som berättade att:

Asmâ’ smyckade sina döttrar med guld värt 50.000 utan att betala allmosa på det.”